Mesafeli satış Sözleşmesi

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeligin amaci, mesafeli sözlesmeler hakkinda uygulama usul ve esaslarini düzenlemektir.

Kapsam Madde 2- Bu Yönetmelik, yazili, görsel ve elektronik ortamda veya diger iletisim araçlari kullanilarak ve tüketicilerle karsi karsiya gelinmeksizin yapilan, malin veya hizmetin tüketiciye aninda veya sonradan teslimi veya ifasi kararlastirilan sözlesmelere uygulanir.

Dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayili Tüketicinin Korunmasi Hakkinda Kanunun 31 inci ve bu Kanuna 4822 sayili Kanunla eklenen 9/A maddelerine dayanilarak hazirlanmistir.

Tanimlar Madde 4- Bu Yönetmeligin uygulanmasinda; a) Bakanlik: Sanayi ve Ticaret Bakanligini, b) Bakan: Sanayi ve Ticaret Bakanini, c) Mal: Alis-verise konu olan tasinir esyayi, konut ve tatil amaçli tasinmaz mallari ve elektronik ortamda kullanilmak üzere hazirlanan yazilim, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi mallari, d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karsiliginda yapilan mal saglama disindaki her türlü faaliyeti, e) Satici: Kamu tüzel kisileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsaminda tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kisileri, f) Saglayici: Kamu tüzel kisileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsaminda tüketiciye hizmet sunan gerçek veya tüzel kisileri, g) Tüketici: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kisiyi, h) Kredi veren: Mevzuatlari geregi tüketicilere nakit kredi vermeye yetkili olan banka, özel finans kurulusu ve finansman sirketlerini, i) Mesafeli Sözlesme: Yazili, görsel, telefon ve elektronik ortamda veya diger iletisim araçlari kullanilarak ve tüketicilerle karsi karsiya gelinmeksizin yapilan ve malin veya hizmetin tüketiciye aninda veya sonradan teslimi veya ifasi kararlastirilan sözlesmeleri, ifade eder.

Madde 5- Mesafeli sözlesmenin akdinden önce asagidaki bilgilerin tüketiciye verilmesi zorunludur. a) Satici veya saglayicinin isim, unvan, açik adres, telefon ve varsa diger erisim bilgileri, b) Sözlesme konusu mal ya da hizmetin temel özellikleri, c) Sözlesme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dahil satis fiyati, d) Satici veya saglayicinin fiyat dahil tüm vaatlerinin geçerlilik süresi, e) Tüketicinin ödemelerinin nasil yapilacagina dair bilgiler, f) Teslimat ve ifanin nasil yapilacagina ve varsa buna iliskin masraflarin tutari ve kimin tarafindan karsilanacagina dair bilgiler, g) Cayma hakki ve bu hakkin nasil kullanilacagina dair bilgiler, h) Tüketiciye bir maliyeti varsa kullanilan iletisim yollarinin ücreti, i) Sözlesme konusu mal ya da hizmetin, teslim ve ifa tarihlerine iliskin program, j) Tüketicinin talep ve sikayetlerini iletebilecegi satici veya saglayicinin açik adres, telefon ve varsa diger erisim bilgileri.

Madde 6- Tüketici, ön bilgileri dogru ve eksiksiz olarak edindigini yazili olarak teyit etmedikçe sözlesme akdedilemez. Elektronik ortamda yapilan sözlesmelerde bu teyit islemi yine elektronik ortamda yapilir. Tüketici, mallar için sözlesme konusu mal kendisine ulasmadan, hizmetler için de en geç sözlesmenin ifasindan önce ön bilgileri içeren yazili onayi almalidir.

Madde 7- Mesafeli sözlesmenin yazili olarak yapilmasi ve bu sözlesmenin bir nüshasinin tüketiciye verilmesi zorunludur. Sözlesmede; a) Tüketicinin, satici veya saglayicinin isim, unvan, açik adres, telefon ve varsa diger erisim bilgileri, b) Sözlesmenin düzenlendigi tarih, c) Malin veya hizmetin teslim veya ifa tarihi ve sekli, d) Teslimat ve ifaya iliskin masraflarin tutari ve kimin tarafindan karsilanacagina dair bilgiler, e) Sözlesme konusu malin veya hizmetin cinsi veya türü, miktari ve varsa marka ve modeli, f) Malin veya hizmetin Türk Lirasi olarak vergiler dahil pesin satis fiyati, g) Vadeye göre faiz ile birlikte ödenecek Türk Lirasi olarak toplam satis fiyati, h) Faiz miktari, faizin hesaplandigi yillik oran ve sözlesmede belirtilen faiz oraninin yüzde otuz fazlasini geçmemek üzere gecikme faizi orani, i) Pesinat tutari, j) Ödeme plani, k) Borçlunun temerrüde düsmesinin hukuki sonuçlari, yer alir.

Cayma Hakki Madde 8- Tüketici; mal satisina iliskin mesafeli sözlesmelerde, teslim aldigi tarihten itibaren yedi gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin mali reddederek sözlesmeden cayma hakkina sahiptir. Hizmet sunumuna iliskin mesafeli sözlesmelerde ise, bu süre sözlesmenin imzalandigi tarihte baslar. Sözlesmede, hizmetin ifasinin 7 günlük süre dolmadan yapilmasi kararlastirilmissa, tüketici ifanin baslayacagi tarihe kadar cayma hakkini kullanabilir. Cayma hakkinin kullanimindan kaynaklanan masraflar satici veya saglayiciya aittir. Elektronik ortamda aninda ifa edilen hizmetler ve tüketiciye aninda teslim edilen mallara iliskin sözlesmeler cayma hakki ve kullanimina iliskin hükümlere tabi degildir. Malin teslimi sözlesmeye taraf olan tüketici disinda bir kisiye yapilsa dahi tüketici cayma hakkini kullanabilir. Bu durumda satici mali 9 uncu maddenin dördüncü fikrasi hükmü uyarinca üçüncü kisiden teslim alir. Tüketicinin özel istek ve talepleri uyarinca üretilen veya üzerinde degisiklik ya da ilaveler yapilarak kisiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkini kullanamaz. Ayrica tüketici, niteligi itibariyle iade edilemeyecek, hizla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar söz konusu oldugunda cayma hakkini kullanamaz. Bu Yönetmeligin 6 nci ve 7 nci maddesindeki kosullardan biri eksik oldugu taktirde satici veya saglayici en geç otuz gün içerisinde eksikligi giderir. Bu durumda 7 günlük süre, söz konusu eksikligin giderildigine dair bilginin yazili olarak tüketiciye ulastirildigi tarihten itibaren baslar. Tüketicinin ödedigi bedel kismen veya tamamen satici veya saglayici tarafindan ya da satici veya saglayici ile kredi veren arasindaki anlasmaya dayanilarak karsilaniyorsa, cayma hakkinin kullanilmasi halinde, kredi sözlesmesi de hiçbir tazminat veya cezai sart tutarini ödeme yükümlülügü söz konusu olmaksizin kendiliginden sona erer. Ancak bunun için, cayma bildiriminin kredi verene de yazili olarak iletilmesi gerekir.

Satici ve Saglayicinin Yükümlülügü Madde 9- Satici veya saglayici tüketicinin siparisi kendisine ulastirdigi andan itibaren en geç otuz gün içerisinde edimini yerine getirmekle yükümlüdür. Bu süre tüketiciye daha önceden yazili olarak bildirilmek kosuluyla en fazla on gün uzatilabilir. Satici veya saglayici, tüketicinin cayma bildiriminin kendisine ulastigi tarihten itibaren on gün içinde almis oldugu bedeli, kiymetli evraki ve tüketiciyi borç altina sokan her türlü belgeyi iade etmekle, ayrica yirmi gün içinde de mali geri almakla yükümlüdür. Satici veya saglayici mesafeli sözlesme konusu malin veya hizmetin tüketiciye teslimi veya ifasindan önce sözlesmenin bir nüshasini ve ön bilgilerin teyidine iliskin yazili onayin bir nüshasini tüketicinin kendi el yazisi ile imzalanmasini saglayarak teslim eder. Uyusmazlik halinde ispat külfeti satici ve saglayiciya aittir. Hakli bir sebebe dayanmak sartiyla satici veya saglayici, sözlesmeden dogan ifa yükümlülügünün süresi dolmadan ve sözlesmede belirtmesi sartiyla, tüketiciye esit kalite ve fiyatta mal veya hizmet tedarik edebilir. Satici veya saglayici, siparis konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansizlastigini ileri sürerek, sözlesme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu, sözlesmeden dogan ifa yükümlülügünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir. Ödemis oldugu bedel ve borç altina sokan tüm belgeleri 10 gün içinde tüketiciye iade eder.

Geri Ödeme Madde 10- Mesafeli sözlesmelerde, ödemenin kredi karti veya benzeri bir ödeme karti ile yapilmasi halinde tüketici, kartin kendi rizasi disinda ve hukuka aykiri biçimde kullanildigi gerekçesiyle ödeme isleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, karti çikaran kurulus itirazin kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarini tüketiciye iade eder.

Kapsam Disi Sözlesmeler Madde 11- Bu Yönetmelik hükümleri; a) Banka, sigorta ile ilgili, b) Otomatik satis makineleri vasitasiyla akdedilen, c) Halka açik jetonlu telefonlar vasitasiyla akdedilen, d) Açik arttirma yolu ile akdedilen, e) Gida, içecek ve günlük tüketim için tüketicinin evine veya isyerine düzenli olarak saglanan mallarin tedariki ile ilgili, f) Saglayicinin üstlendigi, barinma, ulasim, yemek tedariki, sportif ve kültürel faaliyetler ve eglence hizmetlerini özel bir günde veya sürede tedarik etmesine iliskin hükümler içeren, sözlesmelere uygulanmaz.

Yürürlük Madde 12- Bu Yönetmelik 14/6/2003 tarihinde yürürlüge girer.

Yürütme Madde 13- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakani yürütür.